دانلود فایل: ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هم اکنون فایل با مشخصه ی ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:آمیخته بازاریابی,ارزش ویژه برند,دانلود مقاله آمیخته بازاریابی,ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی

دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی

(مطالعه موردی:موسسات آموزشی)

چکیده

ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و تحقیق حاضر برای اولین بار ارتباط بین آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند موسسات آموزشی را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش موسسات آموزش زبان در سطح شهر رشت می باشد.نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 302 نفر است.برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است .سولات پرسشنامه در دو بخش به ترتیب سوالات آمیخته بازاریابی خدمات و سوالات مربوط به ارزش ویژه برند تنظیم شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا براساس نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت.ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 822/0 به دست آمده است. برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از روش معادلات ساختاری و برای سنجش فرضیه های فرعی از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.پردازش حاصل از داده ها حاکی از آن است که خدمات آموزشی، فرآیند ارائه خدمات، افراد و ترفیع تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارند و همچنین خدمات آموزشی موسسه به عنوان تاثیر گذارترین عامل در افزایش ارزش ویژه برند شناسایی گردید

واژه های کلیدی:

ارزش ویژه برند

آمیخته بازاریابی

عناصر آمیخته بازاریابی

موسسات آموزشی

ادامه مطلب و دریافت فایل

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی:دادوستد كالا,تجارت بین الملی,وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات حقوقی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل

انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن:سبك های فرزندپروری,ابعاد سبكهای فرزندپروری,دیدگاه های نظری سبك های فرزند پروری,شیوه‌های فرزندپروری,عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های فرزندپروری,الگوهای فرزند پروری,تحقیق در مورد سبك های فرزندپروری,مقالات سبک های فرزند پروری

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازی و تاثیر اقلیم در آن:انواع ساختمان,ساختمان سازی,تاثیر اقلیم در ساختمان سازی,روش های مقاوم سازی ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,ساختمان سازی و تاثیر اقلیم در آن,دانلود گزارش کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران,دانلود گزارش کارآموزی

مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن:مواد آلی,مدل سازی بلوغ,مدل سازی حرارتی,ارزیابی سنگ‌های منشاء,دانلود پایان نامه مدل سازی حرارتی,مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن,دانلود پایان نامه نفت,دانلود پایان نامه رشته نفت

پاورپوینت بررسی سقف‌های کاذب:پاورپوینت بررسی سقف‌های کاذب,بررسی سقف‌های کاذب ,تحقیق بررسی سقف‌های کاذب,مقاله بررسی سقف‌های کاذب,تعریف سقف کاذب,زیرسازی سقف کاذب,انواع سقف‌های کاذب رایج در ایران,

ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA:ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در بانک,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک,پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان,پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکها

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی:داوری تجاری بین‌المللی,شناسایی و اجرای رأی,نظم عمومی بیین‌المللی,اجرای احکام داوری بین‌المللی,اجرای احکام داوری تجاری بین المللی,نظم عمومی در اجرای احکام داوری,پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی,پایان نامه نظم عمومی در اجرای احکام داوری

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق:اقامه‌ی دعوا,آیین دادرسی مدنی,دعوای تصرف عدوانی,ممانعت و مزاحمت از حق,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر با عنوان بررسی سیستم انبارداری:دانلود پایان نامه انبارداری,سیستم انبارداری,بررسی سیستم انبارداری,سامانه انبارداری,دانلود پروژه بررسی سیستم انبارداری,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری,دانلود پایان نامه بررسی سیستم انبارداری

توازن بار در ابرهای محاسباتی:فرآیند توازن بار در رایانش ابری,مقایسه روشهای توازن بار در رایانش ابری,الگوریتمها و روشهای توازن بار,رایانش ابری مقاله,دانلود مقاله در مورد رایانش ابری,مقالات فارسی رایانش ابری,مقاله رایانش ابری doc,تحقیق در مورد رایانش ابری,مقاله فارسی محاسبات ابری